Uit elkaar gaan en nu?

Het beëindigen van een relatie is nooit leuk. Bovendien komt er veel regelwerk op je af. Ook op financieel gebied. Jullie moeten de gezamenlijke bezittingen en schulden verdelen. En wat doe je eigenlijk met de woning en de hypotheek?

  • Woning en hypotheek
  • Boedelverdeling
  • Alimentatie
  • Pensioenverdeling

Woning en hypotheek
Een eigen huis is veel geld waard. Als je relatie eindigt, heb je veel te regelen met betrekking tot het huis. Wie blijft er wonen? Op wiens naam komt de woning te staan? Zijn de hypotheeklasten nog wel op te brengen voor de achterblijvende partner?

Wie houdt de woning?
Probeer eerst samen te beslissen wie in de woning mag blijven wonen. Kom je er samen niet uit? Dan wordt gekeken op welke naam het huis staat. Staat het huis niet op naam van jullie beiden? Dan gaat de woning naar degene op wiens naam het staat. En de andere partner? Die kan recht hebben op een deel van de eventuele overwaarde van de woning. Dat hangt af van jullie samenlevingsvorm.

Hoe verdeel je de waarde van de woning?
Stel dat jij in het huis blijft wonen. Dan kun je je vertrekkende partner uitkopen. Bijvoorbeeld door hem of haar andere bezittingen toe te wijzen. Maar vaak is de woning veel meer waard dan de andere bezittingen. En dus is het geen eerlijke oplossing. Er is nog een mogelijkheid: je verhoogt je hypotheek of neemt een tweede hypotheek. Hiermee kun je je partner uitkopen. De hypotheekrente van de tweede hypotheek is dan fiscaal aftrekbaar. Let op: de partner die vertrekt kan te maken krijgen met de bijleenregeling.

Op welke naam staat de hypotheek?
Je hebt samen de hypotheek gesloten. Dit betekent dat beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de hypotheeklasten. Als jullie hebben bepaald wie de woning houdt, regel je dat de hypotheek op één naam komt te staan. Je laat je ex-partner uitschrijven. Dit betekent dat je ex-partner niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening. Jij moet dan alleen de hypotheeklast betalen. Je inkomen moet dit wel toelaten.

Vraag altijd advies bij De Hypotheekfirma. Wij kunnen altijd de situatie samen met je doornemen.

Boedelverdeling
Als je een relatie hebt, heb je ook gezamenlijke bezittingen. Een bed, een bank, een tv… Als je je relatie beëindigt, moet je je spullen verdelen. Dat wordt boedelverdeling genoemd. Hoe worden jullie spullen verdeeld? Dat is afhankelijk van de manier waarop jullie samenleven.

Huwelijk in gemeenschap van goederen
Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd? Of hebben jullie een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen? Dan hebben jullie beiden recht op de helft van de boedel. Alle bezittingen worden bij elkaar opgeteld. En de schulden worden hiervan afgetrokken. Krijgt één van beiden meer spullen dan de ander? Dan moet de partner die meer krijgt de ander geld geven. Net zoveel geld als de waarde van de spullen. Dit geldt ook voor het huis. Houdt de ene partner het huis? Dan krijgt de ander de helft van de waarde van het huis. Minus de helft van de restschuld van de hypotheek.

Huwelijk onder voorwaarden of een samenlevingscontract
Ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Of heb je partnerschapvoorwaarden? Dan heb je van tevoren bepaald hoe jullie eigendommen verdeeld worden bij een eventuele scheiding. Hetzelfde geldt voor een samenlevingscontract dat door de notaris is vastgelegd.

Samenwonen zonder contract
Woon je samen zonder een samenlevingscontract? Dan heb je wettelijk geen recht op de bezittingen van je ex-partner. Dit kan vooral problemen opleveren als jullie een eigen woning hebben. Want wie krijgt nou wat? De woning is immers van jullie beiden. Eventuele gezamenlijke bezittingen worden gelijk verdeeld. Hierbij kijk je of bepaalde bezittingen op naam staan.

Wil je meer weten over de gevolgen van het uit elkaar gaan? Maak een afspraak met De Hypotheekfirma of notaris.

Alimentatie
Als partners uit elkaar gaan, dan kunnen ze te maken krijgen met alimentatie. Heeft één van de partners te weinig inkomen voor zijn levensonderhoud? Dan kan deze om alimentatie vragen. Het maakt hierbij niet uit wie ‘schuld’ heeft aan het mislopen van de relatie. Wel is alimentatie afhankelijk van de manier waarop je samenleeft (geregistreerd of niet). Hebben jullie minderjarige kinderen? Kinderalimentatie wordt apart vastgesteld.

Moet je alimentatie betalen? Dan heeft dat gevolgen voor je financiële situatie. Maak een afspraak met De Hypotheekfirma of notaris.

Pensioenverdeling
Stel dat je gaat scheiden. Wat gebeurt er dan met je opgebouwde pensioenrechten? Dit is geregeld in de “Wet Pensioenverevening bij scheiding”.

Wet Pensioenverevening bij scheiding
Tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap heb je pensioenrechten opgebouwd. De pensioenrechten zijn opgebouwd uit twee delen. Het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. De Wet Pensioenverevening regelt de verdeling hiervan. Je kunt van deze wettelijke regeling afwijken door zelf afspraken te maken.

Een nieuwe partner
Heb je na je scheiding een nieuwe partner gevonden? Dan kan je ex-partner toch nog recht hebben op een deel van het nabestaandenpensioen. Zelfs als deze ex-partner inmiddels ook een nieuwe partner heeft gevonden.