Banksparen

In vergelijking met de traditionele spaarhypotheek is er bij de bankspaarhypotheek geen sprake van sparen middels een levensverzekering, maar gewoon via een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek.

Bij banksparen betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een spaarbedrag voor uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.

Kenmerkend voor banksparen is dat de rekening (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening.

Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet!

Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op uw spaarrekening.

De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

Voordelen banksparen

 • Zekerheid
  Bij de bankspaarhypotheek SEW heeft u zekerheid als het gaat om de uitkering vanuit de spaarrekening. Het gespaarde kapitaal is gegarandeerd.
 • Maximaal fiscaal voordeel
  U betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.
 • Vermogensvorming
  Naast de rente betaalt u iedere maand een inleg op uw spaarrekening. De waarde van de spaarrekening zal toenemen en daarmee ook uw vermogen.
 • Belastingvrij sparen
  Indien de spaarrekening wordt gekoppeld aan een hypotheek dan gelden er bepaalde belastingvrijstellingen.
 • Dempend effect op renteschommelingen
  De rente die u vergoed krijgt over het spaarsaldo is exact gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het voordeel van een bankspaarhypotheek SEW is, dat eventuele rentestijgingen gecompenseerd worden met een lagere te betalen inleg op de spaarrekening.
  U krijgt dan immers dezelfde hoge rente op uw spaartegoed, waardoor u minder hoeft te sparen. Hierdoor komen renteschommelingen minder hard aan dan bij andere hypotheekvormen.
 • Makkelijk ‘mee te nemen’
  Gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheek volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheek af. De bestaande spaarrekening kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek.
 • Let op dat deze vorm alleen nog fiscaal aftrekbaar is na 1-1-2013 voor bestaande leningen !

 

Nadelen banksparen

 • Fiscale nadelen
  Zodra u een spaarrekening koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Over de waarde van de spaarrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% ) en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen, maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien.
  Zodra u een beleggingsrekening koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). Over de waarde van de beleggingsrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% ) en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen, maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien.
 • Gebondenheid aan één instantie 
  Omdat meestal de hypotheek en de rekening onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunt u niet voor ieder onderdeel apart gaan “shoppen”.
 • Eindkapitaal ongewis
  Bij een bankspaarhypotheek BEW is de hoogte van het eindkapitaal afhankelijk van de beurs. Het is dus mogelijk dat u op het einde van de rit met een restschuld blijft zitten.

Grafieken banksparen met bankspaarhypotheek

banksparen1

banksparen2

Voor wie is banksparen bedoeld?

Alleen bestaande hypotheken worden na 1-1-2013 geresprecteerd.

De bankspaarhypotheek is interessant voor mensen die maximaal fiscaal voordeel wensen.

Een bankspaarhypotheek, gekoppeld met een SEW, is met name interessant wanneer de rente hoog is. U betaalt veel (aftrekbare rente) maar u krijgt ook veel vergoed op uw spaarinleg; een hoog gegarandeerd rendement dus.

Een bankspaarhypotheek, gekoppeld met een BEW, is met name interessant wanneer u kiest voor de mogelijkheden die ‘beleggen’ met zich meebrengt. U betaalt veel (aftrekbare rente) maar u krijgt ook de kans op een hoger rendement.