Onze diensten

De Hypotheekfirma is een onafhankelijk financieel adviesbureau. Wij bemiddelen in hypotheek-, leven- en beleggingsproducten van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Wij zijn in ons adviestraject 100% onafhankelijk. Hierdoor kunnen wij interessante producten op de markt selecteren en aan u aanbieden, ongeacht de financiële instelling waar het product wordt ondergebracht.

In het Dienstverleningsdocument maken wij afspraken over de diensten die u van ons wilt afnemen. Om onze dienstverlening inzichtelijk te maken hebben wij het totale adviestraject in een aantal stappen onderverdeeld. Deze stappen zijn:

 1. Kennismaking
 2. Verkennend adviesgesprek
 3. Onderzoek hypotheekmogelijkheden
 4. Vervolg adviesgesprek
 5. Procesbegeleiding

 

Stap 1: Kennismaking

 • Voorbereiden adviesgesprek.
 • Kennismaken met klant.
 • Eerste inventarisatie wensen en behoeften.

Stap 2: Verkennend adviesgesprek

 • Inventarisatie specifieke wensen en behoeften.
 • Uitleg verschillende hypotheekvormen.
 • Klantinventarisatie en opstellen klantprofiel.
 • Vaststellen belangrijkste selectiecriteria voor verkrijgen van hypotheek (o.a. inkomen en vaste uitgaven klant, NHG, overbruggingsfinanciering).
 • Vaststellen verzekeringsbehoefte.
 • Eerste globale hypotheekberekening.

Stap 3: Onderzoek hypotheekmogelijkheden

Inventarisatie en selectie hypotheekaanbieders op basis van criteria:

 • productaanbod
 • productvoorwaarden
 • rentepercentages
 • verschillende hypotheekconstructies
 • kwaliteit klantprocessen
 • premie en voorwaarden benodigde verzekeringen
 • klantenservice
 • overige kosten (o.a. overbruggingsfinanciering, notariskosten)
 • vergelijking en selectie van producten en tarieven
 • uitwerken berekeningen selectie en opstellen rapportage

Stap 4: Vervolg adviesgesprek

 • Bespreken voorlopige selectie.
 • Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies.
 • Definitief advies verwerken tot aanvraag (offerte).
 • Assistentie bij invullen aanvraag.
 • Aanvraag voor goedkeuring gereed maken.
 • Aanvraag offerte bij hypotheekaanbieder.
 • Bevestiging aanvraag opvragen bij hypotheekaanbieder.
 • Monitoren van aanvraag.
 • Beantwoorden vragen hypotheekaanbieder.

Stap 5: Procesbegeleiding

 • Controleren en tekenen offerte.
 • Invullen aanvraagformulieren voor hypotheek en verzekeringen.
 • Bewaken ontbindende voorwaarden.
 • Verzamelen en aanleveren benodigde stukken:
  • bankgarantie begeleiden,
  • taxatierapport aanvragen en begeleiden,
  • werkgeversverklaringen (laten) opvragen,
  • medisch akkoord voor overlijdensrisicoverzekering begeleiden.
 • Bewaken tijdige aanlevering relevante documenten.
 • Onderhouden van voortgangscontacten met bank en verzekeraars.
 • Beantwoorden aanvullende vragen.
 • Begeleiden overbruggingsfinanciering.
 • Doornemen koopakte.
 • Controle notarisstukken.