Rentetypes

Wat is variabele hypotheekrente?
Bij een variabele rente, de kortste rentevastperiode die mogelijk is, stelt de geldverstrekker de rente per maand, kwartaal of per half jaar vast. Daardoor profiteert u direct van een rentedaling, maar voelt u ook meteen de invloed van een rentestijging in uw hypotheeklasten. Normaliter is de hoogte van de variabele rente lager dan een rente voor een langere rentevaste periode. De variabele rente is gemiddeld het voordeligste tarief. Vraag en aanbod op de markt voor kortlopend geld bepalen de hoogte daarvan.

Wat is rentelimiet?
De rentevorm variabele rente wordt automatisch omgezet naar een rentevorm met een vooraf door u gekozen rentevastperiode, zodra de dagrente van deze rentevastperiode het door u opgegeven plafondpercentage overschrijdt. Vanaf het moment van de omzetting zijn de voorwaarden van toepassing die op dat moment gelden voor een vaste rente.

Hoe komt het tarief van variabele hypotheekrente tot stand?
De variabele rente die door geldverstrekkers wordt aangeboden is gebaseerd op het zogeheten Euribor-tarief. Dat is een officieel variabel tarief dat de banken aan elkaar berekenen bij transacties. Boven op Euribor heffen de geldinstellingen een opslag om tot het variabele tarief te komen. Uit de opslag financieren de geldverstrekkers hun kosten en winst.

Wat is Euribor?
De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het richtmarktarief op de geldmarkt waartegen leningen met een vaste looptijd tot en met één jaar in eurobedragen binnen de Europese Economische en Monetaire Unie aangeboden worden door de ene primaire bank aan de andere primaire bank. Euribor-tarieven zijn beschikbaar voor looptijden van alle gehele maanden vanaf 1 maand tot en met 12 maanden.

Wat is vaste rente?
Bij een vaste rente zet u het rentepercentage voor een bepaalde periode vast (bijvoorbeeld 5, 10, 20 of 30 jaar). Met een vaste rente heeft u meer zekerheid. Uw rente blijft gelijk tijdens de gehele rentevaste periode. Het voordeel van een vaste rente is dat u niet meer gaat betalen als de rente stijgt. Maar u gaat ook niet minder betalen als de rente daalt. Het nadeel van een vaste rente is dat u betaalt voor deze zekerheid. Dit is verrekend in het rentepercentage dat u betaalt.

Soms wordt de rentevaste periode verward met de looptijd van de lening. De looptijd van een lening is de tijdsduur waarin afgesproken wordt dat de lening wordt afgelost (meestal 30 jaar omdat de rente ook maximaal 30 jaar aftrekbaar is sinds 2001).

Wat is plafondrente?
U spreekt met de bank een vast renteplafond af. Dat is de maximale rente die u betaalt, hoe hoog de rente ook staat. Het variabele tarief, de plafondrente, is gekoppeld aan het 1-maands Euribortarief. Als deze op de laatste werkdag van de maand is veranderd, dan verandert ook uw rente. Dit laat de bank dan per brief weten.

Een voorbeeld:
U kiest voor een plafondrente hypotheek voor 10 jaar. De variabele plafondrente staat op 4,30%. Dus u betaalt dan ook 4,30% rente. Het renteplafond heef u vastgezet op 5,40%. Mocht de rente in de komende jaren naar bijvoorbeeld 8,5% stijgen, dan betaalt u toch niet meer dan 5,40%. Daalt de rente de komende jaren? Dan profiteert u meteen weer mee. Stel dat de rente daalt naar 3,90%, dan is dat ook de rente die u betaalt.

 

 

Rentetypes  in een hypotheekofferte

Middels een offerte kunt u verschillende afspraken maken over wat er gebeurt met wijzigingen van de contractrente.

 • Vaste rente
  De vaste rente is het meest statische systeem. De rente die in uw offerte staat, verandert niet. Dat is natuurlijk een prima systeem bij een stijgende markt. Maar daalt de rente in de tussentijd, dan is het niet voordelig. Vanwege het ontbreken van extra faciliteiten, is de rente bij dit soort offertes vaak relatief laag.
 • Dagrente
  De naam zegt het al: het dagrentesysteem kijkt naar de rente op of rond de dag waarop uw hypotheekakte passeert. Is op dat moment de rente die voor vergelijkbare leningen wordt betaald lager dan uw offerterente, dan krijgt u die lagere rente. Is de rente hoger, dan blijft uw offerterente gelden. Het moment van beoordelen kan per hypotheekverstrekker verschillen. Het dagrentesysteem biedt u dus een kans op een lagere rente.
 • Dalrente
  Wordt de dalrente gehanteerd, dan heeft u de meeste kans op een lagere rente dan in de offerte. Op het moment van passeren van de hypotheekakte wordt gekeken naar het laagste renteniveau in de tussenliggende periode. Die rente gaat voor u gelden. Over het algemeen ligt de rente in dit soort offertes relatief iets hoger dan bij de andere twee systemen. Maar mocht de rente dalen, dan profiteert u ook maximaal.

Wat zijn budget- of voordeelvoorwaarden in een hypotheekofferte?

Een aantal geldverstrekkers geeft rentekorting op het moment dat u aan (één van de) onderstaande voorwaarden voldoet :

 • U spreekt middels de offerte af dat als de rente daalt in het offertetraject, de contractrente niet meedaalt.
 • Op het moment dat u snel (2 tot 4 maanden) kunt passeren bij de notaris.
 • Boete bij verkoop woning in de contractperiode: mocht u het afgesproken rentecontract niet nakomen omdat u de woning verkoopt, dan KAN de geldverstrekker daar een boete voor vragen. Hoe hoog deze boete is hangt af van de verstrekker.
 • Sommige geldverstrekkers geven een rentekorting op het moment dat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering of werkeloosheidsverzekering afsluit.
 • Het kan een voorwaarde zijn om een salarisrekening te openen.
 • Het kan zijn dat de geldverstrekker annuleringskosten in rekening brengt bij het niet laten doorgaan van de getekende offerte.

Een aandachtspunt bij het vergelijken van aanbiedingen is of de rentekorting in de volgende rentevast periode ook geldt. Actiekortingen gelden alleen voor de eerste rentevast periode. Als het renteverschil in de actieperiode klein is kunt u overwegen om toch voor de (op het eerste gezicht) duurdere verstrekker  te kiezen.