Wat doen wij voor u

Wat doet De Hypotheekfirma eigenlijk voor mij?

Hieronder volgt een opsomming van de gemiddelde werkzaamheden voor een gemiddeld, standaard hypotheekdossier. Specifieke handelingen zijn hierin niet opgenomen. Hierbij kunt u denken aan declaraties bouwdepot bij nieuwbouw, onderhandelingen met geldverstrekkers i.v.m. BKR-noteringen, hypotheekadvies voor ondernemers of bijvoorbeeld partners met verschillende fiscale achtergrond door bijvoorbeeld een echtscheiding. Tevens is in deze opsomming geen rekening gehouden met algemene uren, zoals opleidingen, bijhouden vakliteratuur en productinformatiebijeenkomsten.

Actie

Bestede tijd in minuten

Afspraak maken en voorbereiden 15
Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht (WFT) 90
Casus uitwerken en 1e berekeningen maken
 • O.a. toetsing maximale hypotheek conform CHF-norm
20
 • Eventueel motiveren overschrijding CHF-norm
20
 • Onderzoeken mogelijkheid Nationale Hypotheek Garantie
10
 • Onderzoeken mogelijkheid koopsubsidie
10
 • Bepalen wenselijkheid arbeidsongeschiktheidsverzekering
10
 • Bepalen wenselijkheid WW-verzekering
10
 • Bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering
10
 • Vergelijkende berekeningen verschillende constructies
10
Vergelijken productvoorwaarden en rentestanden 60
Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering 30
Afspraak voor presentatie en bespreking rapportage 90
Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage 20
Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies 45
Definitief advies verwerken tot offerteaanvraag 25
Praktische dossierbegeleiding
 • Koopakte doornemen
15
 • Ontbindende voorwaarden bewaken
10
 • Passeerdatum bewaken
10
 • Medisch akkoord overlijdensrisicoverzekering begeleiden
10
 • Bankgarantie regelen
25
 • Overbruggingsfinanciering regelen (indien van toepassing)
20
 • Taxatierapport aanvragen en begeleiden
15
 • Notarisvoorbereiding
10
 • Werkgeversverklaringen (laten) opvragen
5
Offerte bespreken met klant en ondertekening 100
Inclusief invullen aanvraagformulieren voor:
 • eventuele overlijdensrisicoverzekering
 • eventuele aanvullende dekkingen
Verzamelen en completeren benodigde stukken 20
           zoals salarisstroken, identiteitsvaststelling, enz.
Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden 25
Controle hypotheekakte en -afrekening 15
Controle polissen 10
Controle totale dossier door collega (vier ogen principe) volgens Wft-criteria 60
Dossierbeheer gedurende 10 jaar (bijhouden rentevastperiode, wijzigingen) 150
Totaal aantal minuten                                                                                                                                                                                                                                    1075
Totaal aantal uren 18