De Hypotheekfirma is een onafhankelijk financieel adviesbureau. Wij bemiddelen in hypotheek-, leven- en beleggingsproducten van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Wij zijn in ons adviestraject 100% onafhankelijk. Hierdoor kunnen wij interessante producten op de markt selecteren en aan u aanbieden, ongeacht de financiële instelling waar het product wordt ondergebracht.

In het Dienstverleningsdocument maken wij afspraken over de diensten die u van ons wilt afnemen. Om onze dienstverlening inzichtelijk te maken hebben wij het totale adviestraject in een aantal stappen onderverdeeld. Deze stappen zijn:

1

Kennismaking

 • Voorbereiden adviesgesprek.
 • Kennismaken met klant.
 • Eerste inventarisatie wensen en behoeften.
2

Verkennend adviesgesprek

 • Inventarisatie specifieke wensen en behoeften.
 • Uitleg verschillende hypotheekvormen.
 • Klantinventarisatie en opstellen klantprofiel.
 • Vaststellen belangrijkste selectiecriteria voor verkrijgen van hypotheek (o.a. inkomen en vaste uitgaven klant, NHG, overbruggingsfinanciering).
 • Vaststellen verzekeringsbehoefte.
 • Eerste globale hypotheekberekening.
3

Onderzoek hypotheekmogelijkheden

Inventarisatie en selectie hypotheekaanbieders op basis van criteria:

 • Productaanbod
 • Productvoorwaarden
 • Rentepercentages
 • Verschillende hypotheekconstructies
 • Kwaliteit klantprocessen
 • Premie en voorwaarden benodigde verzekeringen
 • Klantenservice
 • Overige kosten (o.a. overbruggingsfinanciering, notariskosten)
 • Vergelijking en selectie van producten en tarieven
 • Uitwerken berekeningen selectie en opstellen rapportage
4

Vervolg adviesgesprek

 • Bespreken voorlopige selectie.
 • Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies.
 • Definitief advies verwerken tot aanvraag (offerte).
 • Assistentie bij invullen aanvraag.
 • Aanvraag voor goedkeuring gereed maken.
 • Aanvraag offerte bij hypotheekaanbieder.
 • Bevestiging aanvraag opvragen bij hypotheekaanbieder.
 • Monitoren van aanvraag.
 • Beantwoorden vragen hypotheekaanbieder.
5

Procesbegeleiding

 • Controleren en tekenen offerte.
 • Invullen aanvraagformulieren voor hypotheek en verzekeringen.
 • Bewaken ontbindende voorwaarden.
 • Verzamelen en aanleveren benodigde stukken:
 • Bankgarantie begeleiden,
 • Taxatierapport aanvragen en begeleiden,
 • Werkgeversverklaringen (laten) opvragen,
 • Medisch akkoord voor overlijdensrisicoverzekering begeleiden.
 • Bewaken tijdige aanlevering relevante documenten.
 • Onderhouden van voortgangscontacten met bank en verzekeraars.
 • Beantwoorden aanvullende vragen.
 • Begeleiden overbruggingsfinanciering.
 • Doornemen koopakte.
 • Controle notarisstukken.